งานสัมมนา สิ่งทอสถานพยาบาล “พัฒนาศักยภาพธุรกิจสิ่งทอสถานพยาบาล เพื่อรองรับตลาดยุค 4.0”

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา (ชั้น 5) อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้จัดสัมมนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการกำหนดเกณฑ์การควบคุมคุณภาพสิ่งทอในสถานพยาบาล ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง เชื่อมต่อความต้องการระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้ ในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งทอสถานพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนต่อไปในอนาคต 

พบกับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานสิ่งทอ สถานพยาบาล Textiles in the healthcare system โดย คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ มาตรฐานสิ่งทอคลีนรูม (Clean room) ในสถานพยาบาล โดย คุณสุพจน์ ชัยวิไล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด พร้อมเสวนาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสิ่งทอสถานพยาบาล เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-curve”

หมายเหตุ: ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 512
Email: suthatip@thaitextile.org
(คุณสุธาทิพย์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (หมดเขตการรับสมัคร)

Leave a reply