การอบรมการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย การต้านเชื้อราของสิ่งทอ
และเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.
 ณ ห้องสัมมนา 1  ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสารต้านเชื้อแบคทีเรีย สารต้านเชื้อราความรู้พื้นฐานของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราวิธีการทดสอบ การแปลผล และข้อแนะนำในการเตรียมตัวอย่างสำหรับส่งทดสอบ รวมถึงเทคโนโลยีการตกแต่ง

เนื้อหาการอบรม:

  • กลไกการทำงานของสารต้านเชื้อแบคทีเรีย สารต้านเชื้อรา
  • ความรู้พื้นฐานของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่ใช้ในการทดสอบ
  • วิธีการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล
  • วิธีการแปลผลการทดสอบ
  • ข้อแนะนำในการเตรียมตัวอย่างสำหรับส่งทดสอบ
  • เทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ (Functional Finishing : Now and Future )

อัตราค่าอบรม : 1,605 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 512
Email: suthatip@thaitextile.org
(คุณสุธาทิพย์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (หมดเขตการรับสมัคร)

Leave a reply