CoolMode ผ้าลดโลกร้อน

CoolMode เป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าที่มีคุณลักษณะพิเศษ สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี คุณสมบัติของเสื้อผ้า CoolMode ที่แตกต่างจากเสื้อผ้าสวมใส่ทั่วไป คือ เป็นผ้าที่ทำจากเส้นใยที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีโครงสร้างผ้า ที่มีการถัก ทอ ตกแต่งสำเร็จเป็นพิเศษ ทำให้ผ้ามีการซับเหงื่อและระบายความชื้นหรือความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย

คูลโหมด…ปลอดภัยต่อสุขภาพ เย็นสบายยามสวมใส่ 

ผ้าที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ CoolMode จะมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้

  1. ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ สีที่ใช้ย้อมผ้า ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
  2. เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย มีความคงทนของสีต่อการซัก ทนทานต่อแสงแดด และเหงื่อ ไม่หด ไม่ยืด  ไม่ย้วย
  3. ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี ใส่แล้วเย็นสบาย

การลดโลกร้อนด้วยผ้า CoolMode

หน่วยงานและสำนักงานต่างๆ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อนไปพร้อมกัน ด้วยการนำผ้า CoolMode ไปใช้ตัดชุดยูนิฟอร์มของสำนักงาน รวมทั้งการนำไปตัดเป็นเสื้อผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรมหรือวาระต่างๆ ทั้งตัดเป็นเสื้อเช็ต เสื้อสูท ชุดกีฬา โดยการแจ้งให้บริษัทที่รับตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเลือกใช้ผ้าคูลโหมด หรือสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการสิ่งทอที่มีผ้าคูลโหมดโดยตรง

หน่วยงานที่ใช้ผ้าคลูโหมด

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/coolmode_company/coolmode_company.pnc

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/