Contact Us

Product Labels

Smart Fabric (Face Mask) Label

Smart Fabric หน้ากากผ้า คือ เครื่องหมายรับรองที่ออกให้ผ้าผืนที่มีคุณลักษณะสำหรับทำหน้ากากผ้า คำแนะนำในการทำหน้ากากผ้า ควรเป็นผ้าเย็บสองชั้น หรือทำจากผ้าสองชั้น ใช้ได้ทั้งผ้าทอ ผ้าถัก และนำมาสลับกันได้ โดยยึดหลักการทอให้แน่นมีรูพรุนขนาดเล็กเพื่อการหายใจ

ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย เลือกใส่หน้ากากผ้า ที่มีฉลากคุณภาพสิ่งทอไทย Smart Fabric

ผ้าที่สามาถทำหน้ากากผ้า Smart Fabric ได้ต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพ

 • กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 0.3 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 65%
 • ต้องมีอากาศซึมผ่านและหายใจได้ โดยหากยิ่งอากาศผ่านได้มาก
 • ประสิทธิภาพการป้องกันละอองฝุ่น ไอจามจะลดลง
 • มีความคงทนของสีต่อการซักอยู่ระดับปานกลาง
 • ต้องไม่มีสารก่อมะเร็งจากสีย้อม (Azo Dyes) และต้องไม่มีสาร Formaldehyde เกินกว่าที่กำหนด
 • คุณสมบัติทางเลือก เพิ่มการสะท้อนน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจใน การสวมใส่มากขึ้นโดยคุณสมบัติของผ้าต้องสามารถใช้งานซ้ำและผ่านการซักล้างอย่างน้อย 10 ครั้ง ขึ้นไป

The list of companies certified with
Smart Fabric (Face Mask)

Smart Fabric

     The Textile Industry Development Institute initiated the Thai Textile Quality Mark Development Project in response to the current consumption of textile and garment products that have been focused on quality, especially safety standards for consumers and being friendly to Environment and high-tech products such as Functional Textile

The project has 4 quality labels for Thai textiles as follows

– Textile quality label (Smart Fabric)

– Smart Fabric-Functional Textile quality label

– Eco-friendly quality label (Smart Fabric- Eco Textile)

– Smart Fabric-Functional and Eco Textile quality label

     These 4 labels can be issued to fabric products, ready-made garments, apparels, and home textiles that have passed the product inspection and facility inspection criteria as announced by the project and have been approved by the board of management of the mark Quality of Thai textiles for textile operators

     Having a Thai textile quality mark on the product creates a selling point for the product and increases the competitive advantage in the market because the buyers are confident in the quality and see the difference in the characteristics of the special quality and the safety in the same product category, and also encourages entrepreneurs to be determined to develop products to meet international standards.

CoolMode

   

     CoolMode is a label given to clothes or products that have special features to absorb sweat and cool the heat, making it comfortable to wear without getting hot. Manufactured to support changing consumer behaviors that want to help reduce the use of electrical energy from air conditioners, which contribute to greenhouse gas emissions that will cause global warming.

Clothes are an important factor that can reduce the use of electrical energy from air conditioners. Garment materials that have not been chosen to consider the characteristics of the type of fabric that is suitable for the behavior of electricity in large cities that are used with air conditioning systems are up to 60 percent, causing many people to adjust the temperature of air conditioners that are lower than they should.

Thailand Textile Institute Therefore collaborated with Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), from 2009 to the present, in the project to promote the development of clothing to reduce global warming to increase choices for consumers in the choice of clothing that can reduce greenhouse gas emissions as well as encourage manufacturers and markets for textile products that help reduce global warming in Thailand.

3 special features of the fabric used to make CoolMode products

 • Safety features for consumers Due to not using carcinogenic chemicals.
 • Quality characteristics, usability and color fastness and strong according to standards.
 • Reducing heat, which is a special feature that makes the wearer feel cool and helps reduce energy consumption from air conditioning because of its good ability to absorb sweat and transfer heat.

List of companies/organizations with CoolMode certifications

The Queen Sirikit Department of Sericulture https://qsds.go.th/

I.D. Knitting Co., Ltd
People’s Garment Public Co., Ltd
Salaya Design Limited Partnership
Thai Wacoal Public Co., Ltd
Alpha Processing Co., Ltd
United Textile Mills Co., Ltd
Hybrid Fabric Co., Ltd
TTH Knitting (Thailand) Co., Ltd
Satin Textiles Co., Ltd
Covenant Co., Ltd
Vision Tex Co., Ltd
Thanulux Public Co., Ltd
Outdoor Innovation Co., Ltd
Thai Textile Printing Public Co., Ltd
K.Knit Textile Co., Ltd
Textile Gallery Co., Ltd
Masahiro Co., Ltd
Glovetex Co., Ltd
JPN Inter (2016) Co., Ltd
Pacific Knitting Factory Co., Ltd
Thailand Knitting Factory Co., Ltd
Erawan Textile Co., Ltd
Varakith Textile Factory Co., Ltd
Gold Mine Garment Co., Ltd
TTH1951 Co.,Ltd
Kietsawas Textile Co.,Ltd

Magic Cloth No.5

   

Nowadays, there are many techniques that will make clothes to feel comfortable to wear, not wrinkled, easy to clean and maintain. Energy-saving clothing 5 is a smooth garment that does not need to be ironed after washing and must be fabric tested under the CoolMode standard, which is a label given to fabrics or products that have special properties for absorbing sweat and cooling heat well. Quality, color fastness is strong, not too stretched or shrunk and is safe from harmful chemicals which covers all types of knitwear (Polo t-shirts, round neck shirts) and woven fabrics (shirts, suits, dresses).

Clothes that have been labeled to Magic Cloth No.5 has been tested to meet the standard requirements for 4 special features, including safety, quality, usability and color fastness, heat reduction, and evenness testing to ensure that the fabric is comfortable to wear. Easy to maintain, not wrinkled, can be washed, cleaned and dried many times and the shirt is still maintain quality without stretching or shrinking and still meets the standard smoothness.

List of companies/organizations with Magic Cloth No.5 certifications

S-Mark textile product safety standards

   

Safety is an important thing that we should be aware of. Each year, loss of property and life resulting from substandard quality and non-quality personal protective equipment is due to the user lacking knowledge and understanding in choosing the right equipment. Manufacturers themselves are not able to communicate with users to understand the good features of the product. Having a certification mark for safety products, especially personal safety protection devices, will give buyers confidence and can make more appropriate purchases for use.

Therefore, The Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) in collaboration with Thailand Textile Institute and the Textile Industry Federation of Thailand therefore have the idea to inspect the manufacturer / importer of personal safety protection devices in the product group Quality textiles and standards by providing marks for certification of personal safety standards.

Products as follows:

 • Materials used to make personal safety protection products (textile products), including fabric, zipper and Velcro tape.
 • Personal Safety Protection Products (Textile products), including fire-fighting clothing, heat and flame-resistant clothing, anti-static clothing.
 • Personal safety protection devices such as Gloves, Masks, Hood etc.

The presence of the certification mark on textile products appears on the product, creating a selling point for the product and increasing the competitive edge in the market as buyers are confident in the quality and see the differences in their characteristics. Special quality and safety in the same product category helps to be able to easily and conveniently buy quality and safety products. It also encourages more entrepreneurs are committed to developing products to meet international standards.

Thai Industrial Standard (TIS) Label

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบ

หมายเลข มอก.

ผลิตภัณฑ์

5 กระสอบปอ
22 ผ้าขนหนู
35 ด้ายฝ้ายดิบ
40 ผ้าใบ
46 ผ้าปอบปลิน
65 ผ้าฝ้ายชีตติง
66 ผ้าลายสอง
111 ผ้าถักวงกลม
120 ผ้าห่มนอน
135 ด้ายเย็บฝ้าย
137 พรมปักปุย
144 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
179 ผ้าไหม
199 ซิป
247 ด้ายเย็บโพลิเอสเตอร์
251 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
253 แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
318 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
346 ปากกาลูกลื่น
347 ไส้ปากกาลูกลื่น
426 ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
438 ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
439 ถุงเท้านักเรียน
494 ผ้าสำลีแบบทอ
498 เชือกปอ
529 ผ้าร่ม
534 ผ้าสำลีแบบถัก
685 ของเล่นเด็ก
739 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
740 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
760 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
769 ผ้ามุ้ง
815 เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
825 เชือกโพลิเอทิลีน
946 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
962 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
968 ไหมพรมอะคริลิก
1118 ผ้าม่าน
1148 ไส้ดินสอสี
1149 สีเทียน
1238 ผ้าใบโพลิเอสเทอร์เคลือบพีวีซี
1248 ผ้าบุเครื่องเรือน
1274 ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1404 ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
1425 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
1462 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
2137 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
2138 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
2231 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2261 เสื้อชั้นในชาย
2262 กางเกงในชาย
2344 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2424 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
2429 ผ้าเดนิมฝ้าย
2435 เสื้อผ้าเด็ก
2436 ผ้าสําหรับเสื้อเชิ้ต
2437 ผ้าสําหรับชุดทํางานในสํานักงานและชุดทํางานอาชีพ
2438 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
2500 ผ้าทอกันเปื้อน
2501 สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล
2502 พรมทอ
2504 กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
2505 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
2532 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
2549 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
2556 เส้นด้ายยาง
2558 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
2599 ถุงเท้าใช้งานหนัก
2686 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน

Inspection Body

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบ

หมายเลข มอก.

ผลิตภัณฑ์

5 กระสอบปอ
22 ผ้าขนหนู
35 ด้ายฝ้ายดิบ
40 ผ้าใบ
46 ผ้าปอบปลิน
65 ผ้าฝ้ายชีตติง
66 ผ้าลายสอง
111 ผ้าถักวงกลม
120 ผ้าห่มนอน
135 ด้ายเย็บฝ้าย
137 พรมปักปุย
144 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
179 ผ้าไหม
199 ซิป
247 ด้ายเย็บโพลิเอสเตอร์
251 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
253 แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
318 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
346 ปากกาลูกลื่น
347 ไส้ปากกาลูกลื่น
426 ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
438 ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
439 ถุงเท้านักเรียน
494 ผ้าสำลีแบบทอ
498 เชือกปอ
529 ผ้าร่ม
534 ผ้าสำลีแบบถัก
685 ของเล่นเด็ก
739 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
740 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
760 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
769 ผ้ามุ้ง
815 เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
825 เชือกโพลิเอทิลีน
946 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
962 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
968 ไหมพรมอะคริลิก
1118 ผ้าม่าน
1148 ไส้ดินสอสี
1149 สีเทียน
1238 ผ้าใบโพลิเอสเทอร์เคลือบพีวีซี
1248 ผ้าบุเครื่องเรือน
1274 ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1404 ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
1425 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
1462 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
2137 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
2138 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
2231 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2261 เสื้อชั้นในชาย
2262 กางเกงในชาย
2344 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2424 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
2429 ผ้าเดนิมฝ้าย
2435 เสื้อผ้าเด็ก
2436 ผ้าสําหรับเสื้อเชิ้ต
2437 ผ้าสําหรับชุดทํางานในสํานักงานและชุดทํางานอาชีพ
2438 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
2500 ผ้าทอกันเปื้อน
2501 สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล
2502 พรมทอ
2504 กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
2505 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
2532 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
2549 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
2556 เส้นด้ายยาง
2558 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
2599 ถุงเท้าใช้งานหนัก
2686 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน