• เกี่ยวกับเรา

  ศูนย์วิเคราะห์ฯ เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นกลาง สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล โดยศูนย์ฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
  อ่านเพิ่มเติม
 • บริการของเรา

  วิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานของไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งทอ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิ่งทอในทุกประเภทเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ได้มาตรฐาน
  รายการบริการ
 • ระยะเวลาการให้บริการทดสอบ

  ปกติ (Regular) 5 วันทำการ
  ด่วน (Express) 3 วันทำการ
  ด่วนพิเศษ (Double Express) 2 วันทำการ
  บริการทดสอบให้ผลภายใน 1 วัน (Same Day)
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TESTING

ทดสอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

วิเคราะห์ทดสอบ หน้ากากอนามัย

วิเคราะห์ทดสอบ ชุด PPE

EVENTS

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน สมอ. ในการเยี่ยมชมความพร้อมของเครื่องมือทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว หน้ากากอนามัยชนิด N95 เสื้อกาวน์และชุดคลุมปฏบัติการทางการแพทย์

ศูนย์วิเคราะห์ฯ จัดอบรมความรู้ เรื่อง “การควบคุมคุณภาพและการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น”

ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ ให้การบรรยายเรื่อง ”ความรู้พื้นฐานสิ่งทอและการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น” แก่สมาชิกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย

ยินดีต้อนรับ

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ

       ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอที่เป็นกลางให้กับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและผู้ส่งออกสิ่งทอของประเทศไทย ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยอย่างครบครัน สามารถให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ ทั้งตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ
       นอกจากนี้ศูนย์วิเคราะห์ฯ ยังให้คำปรึกษาแนะนำบริการด้านการจัดสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
       เพื่อความเชื่อถือและยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ  และเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อทำให้ศูนย์วิเคราะห์ฯ มีการดำเนินงานที่ดีได้มาตรฐานและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO/IEC 17025

ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้รับการรับรองความสามรถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 • Textile/ Garment Testing
 • Functional/ Technical Textile Testing
 • Flammability Testing
 • Automotive Testing
 • Geotextile Testing
 • Eco Textile Testing
 • Microbiology Testing
 • Biodegradable Testing

วิสัยทัศน์

     เพราะเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย จึงพร้อมให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยห้องทดสอบที่มีเครื่องมือทันสมัย ทั้งวัสดุสิ่งทอ และสินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายได้ของวัสดุ รวมถึงสินค้าจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในทุกมาตรฐานสินค้า ทั้งมาตรฐานสากล มาตรฐานโรงงาน หรือตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก