• เกี่ยวกับเรา

  ศูนย์วิเคราะห์ฯ เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นกลาง สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล โดยศูนย์ฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
  อ่านเพิ่มเติม
 • บริการของเรา

  วิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานของไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งทอ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิ่งทอในทุกประเภทเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ได้มาตรฐาน
  รายการบริการ
 • ระยะเวลาการให้บริการทดสอบ

  ปกติ (Regular) 5 วันทำการ
  ด่วน (Express) 3 วันทำการ
  ด่วนพิเศษ (Double Express) 2 วันทำการ
  บริการทดสอบให้ผลภายใน 1 วัน (Same Day)
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

LATEST UPDATES

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >>

สนใจเข้าร่วมโครงการClick

TESTING

ทดสอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

วิเคราะห์ทดสอบ หน้ากากอนามัย

วิเคราะห์ทดสอบ ชุด PPE

EVENTS

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ จัดอบรมและกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “การทดสอบถุงมือ (Gloves Testing)” แก่บริษัท DREAM LIFE PROPERTY DEVELOPER LIMITED. และ BESTSAFE GLOVE CO.,LTD

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.รามคำแหง

สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย เยี่ยมชมสถาบันฯสิ่งทอ

ยินดีต้อนรับ

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ

       ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอที่เป็นกลางให้กับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและผู้ส่งออกสิ่งทอของประเทศไทย ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยอย่างครบครัน สามารถให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ ทั้งตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ
       นอกจากนี้ศูนย์วิเคราะห์ฯ ยังให้คำปรึกษาแนะนำบริการด้านการจัดสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
       เพื่อความเชื่อถือและยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ  และเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อทำให้ศูนย์วิเคราะห์ฯ มีการดำเนินงานที่ดีได้มาตรฐานและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO/IEC 17025

ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้รับการรับรองความสามรถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 • Textile/ Garment Testing
 • Functional/ Technical Textile Testing
 • Flammability Testing
 • Automotive Testing
 • Geotextile Testing
 • Eco Textile Testing
 • Microbiology Testing
 • Biodegradable Testing

วิสัยทัศน์

     เพราะเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย จึงพร้อมให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยห้องทดสอบที่มีเครื่องมือทันสมัย ทั้งวัสดุสิ่งทอ และสินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายได้ของวัสดุ รวมถึงสินค้าจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในทุกมาตรฐานสินค้า ทั้งมาตรฐานสากล มาตรฐานโรงงาน หรือตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก