ติดต่อเรา

ฉลากผลิตภัณฑ์และหน่วยตรวจการทำผลิตภัณฑ์

เครื่องหมาย Smart Fabric หน้ากากผ้า

ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย เลือกใส่หน้ากากผ้า ที่มีฉลากคุณภาพสิ่งทอไทย Smart Fabric

Smart Fabric หน้ากากผ้า คือ เครื่องหมายรับรองที่ออกให้ผ้าผืนที่มีคุณลักษณะสำหรับทำหน้ากากผ้า คำแนะนำในการทำหน้ากากผ้า ควรเป็นผ้าเย็บสองชั้น หรือทำจากผ้าสองชั้น ใช้ได้ทั้งผ้าทอ ผ้าถัก และนำมาสลับกันได้ โดยยึดหลักการทอให้แน่นมีรูพรุนขนาดเล็กเพื่อการหายใจ

ผ้าที่สามาถทำหน้ากากผ้า Smart Fabric ได้ต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพ

 • กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 0.3 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 65%
 • ต้องมีอากาศซึมผ่านและหายใจได้ โดยหากยิ่งอากาศผ่านได้มาก
 • ประสิทธิภาพการป้องกันละอองฝุ่น ไอจามจะลดลง
 • มีความคงทนของสีต่อการซักอยู่ระดับปานกลาง
 • ต้องไม่มีสารก่อมะเร็งจากสีย้อม (Azo Dyes) และต้องไม่มีสาร Formaldehyde เกินกว่าที่กำหนด
 • คุณสมบัติทางเลือก เพิ่มการสะท้อนน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจใน การสวมใส่มากขึ้นโดยคุณสมบัติของผ้าต้องสามารถใช้งานซ้ำและผ่านการซักล้างอย่างน้อย 10 ครั้ง ขึ้นไป

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฉลาก
Smart Fabric หน้ากากผ้า

โครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย
Smart Fabric

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้พัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยขึ้น เพื่อตอบสนองการบริโภคสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน ที่หันมามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต เช่น สิ่งทอสมบัติพิเศษ (Functional Textile) เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย จำนวน 4 ฉลาก ดังนี้

 1. ฉลากคุณภาพสิ่งทอ 
 2. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ 
 3. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม 6 คุณสมบัติ

ฉลากทั้ง 4 นี้ สามารถออกให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ยกเว้นพรมอุตสาหกรรม) ที่ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย สำหรับผู้ระกอบการสิ่งทอ

การมีเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างจุดขายให้กับสินค้าและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด เนื่องจากผู้ซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพและเห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพพิเศษและความปลอดภัยในสินค้าประเภทเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ในส่วนของผู้บริโภคเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย เป็นตัวช่วยชี้บ่งให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้สะดวกมากขึ้น

CoolMode ผ้าลดโลกร้อน


CoolMode เป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี ทำให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ 25๐c ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก จึงช่วยเพิ่มความสบายและความเย็นในขณะสวมใส่ เสื้อผ้า CoolMode จึงช่วยรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้ร่วมมือกับ องค์การบริหาจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือ คูลโหมด ขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้เสื้อผ้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตและตลาดสินค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศไทย

“คูลโหมด…ปลอดภัยต่อสุขภาพ เย็นสบายยามสวมใส่”

ผ้าที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ CoolMode จะมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้

 1. ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ สีที่ใช้ย้อมผ้า ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
 2. เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย มีความคงทนของสีต่อการซัก ทนทานต่อแสงแดด และเหงื่อ ไม่หด ไม่ยืด  ไม่ย้วย
 3. ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี ใส่แล้วเย็นสบาย

รายชื่อผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง CoolMode

กรมหม่อนไหม
บริษัท ไอ.ดี.นิตติ้ง จำกัด
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาลายา ดีไซน์
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีแอล ยูนิฟอร์ม จำกัด
บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัด
บริษัท ไฮบริด แฟบริค จำกัด
บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด
บริษัท วิชั่นเท็กซ์ จำกัด
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
บริษัท เคนิทการทอ จำกัด
บริษัท เท็กไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
บริษัท มาซาฮีโร่ จำกัด
บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัด
บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด
บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
บริษัท โรงงานวรกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท เกียรติสวัสดิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท เอเซีย นิวไลฟ์นิตติ้ง จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ การ์เม้นท์ จำกัด
บริษัท ทีทีเอช 1951

เสื้อผ้าเบอร์ 5

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกันพัฒนา “ฉลากเสื้อเบอร์ 5 CoolMode” เสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด โดยมีเกณฑ์หลัก คือ ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรองฉลาก CoolMode โดย อบก. และผ่านการทดสอบความเรียบตามมาตรฐาน

คุณสมบัติพิเศษ 4 ข้อ ที่ทำให้เสื้อเบอร์ 5 แตกต่างจากสื้อผ้าทั่วไป

 • ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ สีที่ใช้ย้อมผ้า ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
 • เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย มีความคงทนของสีต่อการซัก ทนทานต่อแสงแดดและเหงื่อไม่หดไม่ยืดไม่ย้วย
 • ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี ใส่แล้วเย็นสบาย
 • ผ่านการทดสอบความเรียบ ตามเกณฑ์เบอร์ 5  ที่สามารถซัก ตากให้แห้ง แล้วสวมใส่ได้เลยโดยไม่ต้องรีด

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

S-MARK อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล-ผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรให้ความตระหนัก ซึ่งในแต่ละปีเกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตอันเกิดจากอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่มีมาตรฐาน คุณภาพต่ำ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม และผู้ผลิตเองไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ถึงคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ การมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการตรวจรับรองผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อใช้รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยที่วางจำหน่ายในประเทศ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบมาตรฐานที่เป็นสากล

เครื่องหมายรับรองอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ดังนี้

 • ชุดผจญเพลิง (Protective Clothing for Firefighters
 • ชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ (Heat and Flame Resistance Workwear) 
 • ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Electrostatic Clothing)
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ, หน้ากาก, Hood ฯลฯ

ฉลากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบ

หมายเลข มอก.

ผลิตภัณฑ์

5 กระสอบปอ
22 ผ้าขนหนู
35 ด้ายฝ้ายดิบ
40 ผ้าใบ
46 ผ้าปอบปลิน
65 ผ้าฝ้ายชีตติง
66 ผ้าลายสอง
111 ผ้าถักวงกลม
120 ผ้าห่มนอน
135 ด้ายเย็บฝ้าย
137 พรมปักปุย
144 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
179 ผ้าไหม
199 ซิป
247 ด้ายเย็บโพลิเอสเตอร์
251 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
253 แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
318 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
346 ปากกาลูกลื่น
347 ไส้ปากกาลูกลื่น
426 ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
438 ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
439 ถุงเท้านักเรียน
494 ผ้าสำลีแบบทอ
498 เชือกปอ
529 ผ้าร่ม
534 ผ้าสำลีแบบถัก
685 ของเล่นเด็ก
739 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
740 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
760 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
769 ผ้ามุ้ง
815 เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
825 เชือกโพลิเอทิลีน
946 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
962 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
968 ไหมพรมอะคริลิก
1118 ผ้าม่าน
1148 ไส้ดินสอสี
1149 สีเทียน
1238 ผ้าใบโพลิเอสเทอร์เคลือบพีวีซี
1248 ผ้าบุเครื่องเรือน
1274 ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1404 ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
1425 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
1462 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
2137 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
2138 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
2231 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2261 เสื้อชั้นในชาย
2262 กางเกงในชาย
2344 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2424 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
2429 ผ้าเดนิมฝ้าย
2435 เสื้อผ้าเด็ก
2436 ผ้าสําหรับเสื้อเชิ้ต
2437 ผ้าสําหรับชุดทํางานในสํานักงานและชุดทํางานอาชีพ
2438 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
2500 ผ้าทอกันเปื้อน
2501 สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล
2502 พรมทอ
2504 กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
2505 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
2532 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
2549 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
2556 เส้นด้ายยาง
2558 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
2599 ถุงเท้าใช้งานหนัก
2686 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน

หน่วยตรวจการทำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบ

หมายเลข มอก.

ผลิตภัณฑ์

5 กระสอบปอ
22 ผ้าขนหนู
35 ด้ายฝ้ายดิบ
40 ผ้าใบ
46 ผ้าปอบปลิน
65 ผ้าฝ้ายชีตติง
66 ผ้าลายสอง
111 ผ้าถักวงกลม
120 ผ้าห่มนอน
135 ด้ายเย็บฝ้าย
137 พรมปักปุย
144 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
179 ผ้าไหม
199 ซิป
247 ด้ายเย็บโพลิเอสเตอร์
251 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
253 แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
318 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
346 ปากกาลูกลื่น
347 ไส้ปากกาลูกลื่น
426 ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
438 ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
439 ถุงเท้านักเรียน
494 ผ้าสำลีแบบทอ
498 เชือกปอ
529 ผ้าร่ม
534 ผ้าสำลีแบบถัก
685 ของเล่นเด็ก
739 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
740 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
760 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
769 ผ้ามุ้ง
815 เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
825 เชือกโพลิเอทิลีน
946 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
962 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
968 ไหมพรมอะคริลิก
1118 ผ้าม่าน
1148 ไส้ดินสอสี
1149 สีเทียน
1238 ผ้าใบโพลิเอสเทอร์เคลือบพีวีซี
1248 ผ้าบุเครื่องเรือน
1274 ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1404 ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
1425 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
1462 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
2137 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
2138 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
2231 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2261 เสื้อชั้นในชาย
2262 กางเกงในชาย
2344 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2424 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
2429 ผ้าเดนิมฝ้าย
2435 เสื้อผ้าเด็ก
2436 ผ้าสําหรับเสื้อเชิ้ต
2437 ผ้าสําหรับชุดทํางานในสํานักงานและชุดทํางานอาชีพ
2438 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
2500 ผ้าทอกันเปื้อน
2501 สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล
2502 พรมทอ
2504 กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
2505 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
2532 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
2549 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
2556 เส้นด้ายยาง
2558 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
2599 ถุงเท้าใช้งานหนัก
2686 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน