กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 63 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมแถลงข่าว เปิดตัวฉลากพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้านำร่องเฟสแรกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่น้อยกว่า 50 ราย หวังสร้างมูลค่าเพิ่มฟื้นฟูสิ่งทอไทย ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท พร้อมสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากน้องบิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ นางสาวไทย 2562 และมิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ร่วมรณรงค์เชิญชวน ไทยใช้สินค้าไทย ไทยใช้สิ่งทอไทย (อ่านต่อ…)

Leave a reply