ติดต่อเรา

แผนการจัดอบรมประจำปี

วันที่ รายละเอียด
26 มกราคม การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
23 กุมภาพันธ์ การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
31 มีนาคม กฏระเบียบและการทดสอบการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอและยานยนต์
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
12 พฤษภาคม 4 Point 10 Point Inspection System
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
31 พฤษภาคม นวัตกรรม และมาตรฐานสิ่งทอทางการแพทย์
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
21 มิถุนายน กระบวนการฟอกย้อม ตกแต่งสำเร็จ และการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
27 กรกฎาคม การทดสอบความคงทนของสีและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ(Care labeling)
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
24 สิงหาคม การตรวจสอบคุณภาพเส้นด้าย และเทคโนโลยีการผลิตเส้นด้าย
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
21 กันยายน การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และการควบคุมคุณภาพ
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน