ติดต่อเรา

แผนการจัดอบรมประจำปี

วันที่ รายละเอียด
26 มกราคม การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
23 กุมภาพันธ์ การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
31 มีนาคม กฏระเบียบและการทดสอบการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอและยานยนต์
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
12 พฤษภาคม 4 Point 10 Point Inspection System
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
5 กรกฎาคม นวัตกรรม และมาตรฐานสิ่งทอทางการแพทย์
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน
26 ตุลาคม การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และการควบคุมคุณภาพ
ค่าอบรม 1,800 บาท/ท่าน