• วิเคราะห์ทดสอบ

   วิเคราะห์ทดสอบ

   บริการวิเคราะห์ทดสอบ วัสดุสิ่งทอ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายได้ของวัสดุ และสินค้าต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล (ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ)

  • แผนการจัดอบรมประจำปี

   แผนการจัดอบรมประจำปี

   บริการฝึกอบรมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอ ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการในโรงงาน

  • ฉลากผลิตภัณฑ์และหน่วยตรวจการทำผลิตภัณฑ์

   ฉลากผลิตภัณฑ์และหน่วยตรวจการทำผลิตภัณฑ์

   เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างจุดขายให้กับสินค้าและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด กระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล