• เกี่ยวกับเรา

  ศูนย์วิเคราะห์ฯ เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นกลาง สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล โดยศูนย์ฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
  อ่านเพิ่มเติม
 • บริการของเรา

  วิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานของไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งทอ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิ่งทอในทุกประเภทเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ได้มาตรฐาน
  รายการบริการ
 • ระยะเวลาการให้บริการทดสอบ

  ปกติ (Regular) 5 วันทำการ
  ด่วน (Express) 3 วันทำการ
  ด่วนพิเศษ (Double Express) 2 วันทำการ
  บริการทดสอบให้ผลภายใน 1 วัน (Same Day)
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TESTING

EVENTS

การหาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั่

สีย้อมเคลือบไม้ (ความทนเชื้อรา)

ในอดีต มีความนิยมนำไม้มาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคาร

กระดาษสัมผัสอาหาร

“อาหาร” คือ 1 ในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตข

ติดต่อหน่วยบริการลูกค้า 02-713-5492-9 ต่อ 512-514, 712 เบอร์มือถือ 063 535 2164 , 081 659 8707 และ 061 891 4248โทร

ยินดีต้อนรับ

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ

       ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอที่เป็นกลางให้กับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและผู้ส่งออกสิ่งทอของประเทศไทย ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยอย่างครบครัน สามารถให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ ทั้งตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ
       นอกจากนี้ศูนย์วิเคราะห์ฯ ยังให้คำปรึกษาแนะนำบริการด้านการจัดสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
       เพื่อความเชื่อถือและยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ  และเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อทำให้ศูนย์วิเคราะห์ฯ มีการดำเนินงานที่ดีได้มาตรฐานและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO/IEC 17025

ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้รับการรับรองความสามรถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

วิสัยทัศน์

     เพราะเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย จึงพร้อมให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยห้องทดสอบที่มีเครื่องมือทันสมัย ทั้งวัสดุสิ่งทอ และสินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายได้ของวัสดุ รวมถึงสินค้าจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในทุกมาตรฐานสินค้า ทั้งมาตรฐานสากล มาตรฐานโรงงาน หรือตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก

This will close in 5 seconds