• ที่อยู่ของเรา

  ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110

 • โทรติดต่อเรา

  02-713-5492-9 ต่อ 512-514, 712 เบอร์มือถือ 063 535 2164, 081 659 8707 และ 061 841 4248

 • เวลาทำการ

  จันทร์-ศุกร์: 08.00 – 17.00น.

ขอคำแนะนำการทดสอบ / รับตัวอย่าง / ติดตามผลการทดสอบ

สมัครสมาชิก / เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

กรุณาติดต่อ

คุณสุธาทิพย์ เสือหาญ
02-713-5492 ถึง 9 (ต่อ 514)
มือถือ 061 891 4248
suthatip@thaitextile.org

 

คุณอนุสรา ขำเอี่ยม
02-713-5492 ถึง 9 (ต่อ 712)
มือถือ 081 651 1446
anusara@thaitextile.org

 

คุณกันยานุช สินสุวรรณกุล
02-713-5492 ถึง 9 (ต่อ 513)
มือมือถือ 081 659 8707
kanyanuch@thaitextile.org

 

คุณวันดี มาลัยหอม
02-713-5492 ถึง 9 (ต่อ 512)
มือถือ 063 535 2164
wandee@thaitextile.org

แผนกการเงิน

กรุณาติดต่อ

คุณนิยมมาลา คะปัญญา / คุณนุสรา  สุขโสภณ
02-713-5492 ถึง 9 (ต่อ 511)
02-712-4533

มือถือ 094 898 7170
niyommala@thaitextile.org

คำแนะนำจากการใช้บริการ