วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณรื่นฤดี ประชาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเคมี และคณะบุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าประชุมหารือความร่วมมือกับทางศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำทีมโดย คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ และทีมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกันทางด้านเคมีวิเคราะห์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทดสอบ ทั้งนี้ศูนย์วิเคราะห์ฯ พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และทดสอบ ซึ่งสามารถสร้างความร่วมมือต่าง ๆร่วมกันได้ในอนาคต

Leave a reply