ติดต่อเรา

ของเล่น (Toys)

  • วัสดุ: วัสดุยัดไส้, ชิ้นส่วนของวัสดุ, สิ่งปนเปื้อน
  • ลักษณะทั่วไป: พื้นผิว, ตะเข็บ
  • คุณลักษณะด้านการติดไฟ
  • คุณลักษณะทางเคมี: ปริมาณโลหะหนัก
  • ภาชนะบรรจุ
  • เครื่องหมายและฉลาก