วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงานสัมมนาสิ่งทอสถานพยาบาล “พัฒนาศักยภาพธุรกิจสิ่งทอสถานพยาบาล เพื่อรองรับตลาดยุค 4.0” จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในทุกมิติให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ มาตรฐานสิ่งทอ สถานพยาบาล (Textiles in the healthcare system) โดยคุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานสิ่งทอคลีนรูม (Clean room) ในสถานพยาบาล โดย คุณสุพจน์ ชัยวิไล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด พร้อมเสวนา การพัฒนาสิ่งทอสถานพยาบาลเพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-curve

(Read more : https://www.thaitextile.org/th/activities/detail.1585.1.0.html)

Leave a reply