ติดต่อเรา

ชุดป้องกันร่างกาย (PPE)

จำนวนตัวอย่างสำหรับการทดสอบ: 3 ชุด

หมายเหตุ: ตัวอย่างจะถูกตัดเพื่อใช้ในการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ:

  • ปกติ (Regular) 5 วันทำการ
  • ด่วน (Express) 3 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 40%
  • ด่วนพิเศษ (Double Express) 2 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 70%
  • บริการทดสอบให้ผลภายใน 1 วัน (Same Day) คิดค่าบริการเพิ่ม 100%