ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานสิ่งทอและการทดสอบ” แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ประเดิมคอร์สแรกด้วยความรู้พื้นฐานสิ่งทอในวันที่ 25 ก.พ. 63 ให้ความรู้เกี่ยวกับ เส้นใย เส้นด้าย ผ้าทอ ผ้าถัก และกระบวนการฟอกย้อมพิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ การทดสอบเส้นใย เส้นด้าย พร้อมสาธิตการทดสอบ
วันที่ 3 มี.ค. 63 ให้การอบรมความรู้สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พร้อมสาธิตการทดสอบ เรื่อง โครงสร้างผ้า ความแข็งแรง การขึ้นขนและความต้านต่อการขัดถู การทดสอบความคงทนของสี การเปลี่ยนแปลงขนาดการแนะนำป้ายสำหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้า (Care Label) มาตรฐานและเกณฑ์กำหนดคุณภาพของสิ่งทอ
วันที่ 10 มี.ค. 63 แนะนำให้รู้จักกับ ฉลากสิ่งทอSmart Fabric, Coolmode, เสื้อเบอร์5, ผ้าเบอร์5, ฉลากS-Mark พร้อมสาธิตการทดสอบในการกำหนดสัญลักษณ์การดูแลรักษา (ความคงทนของสี การเปลี่ยนแปลงการกำหนดขนาดเสื้อผ้า (Size Spec.) ของประเทศไทย อเมริกา และญี่ปุ่น

Leave a reply