วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้เดินทางไปให้การบรรยายแก่สมาชิกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย เรื่อง ความรู้พื้นฐานสิ่งทอ, การทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น และแนะนำฉลากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานบริการต่างๆ ของศูนย์วิเคราะห์ฯ

Leave a reply