วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันน้ำใจ ร่วมบริจาคสิ่งของส่งมอบให้แก่น้องๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ในจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่ร่วมด้วยช่วยกัน นะคะ

Leave a reply