เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 วิทยากรจากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยคุณกันยารัตน์ ร่างสง่า ผู้ช่วยผู้จัดการห้องทดสอบจุลชีววิทยา บรรยายในหัวข้อ “กลไกการทำงานของสารต้านเชื้อแบคทีเรีย สารต้านเชื้อรา ความรู้พื้นฐานของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ใช้ในการทดสอบ วิธีการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล” และคุณวิวัฒนากร แสงจ้า หัวหน้างานห้องทดสอบจุลชีววิทยา รรยายในหัวข้อ “ไวรัส สารต้านไวรัสและกลไกการต้านไวรัส การเพาะเลี้ยงไวรัสและเซลล์เจ้าบ้าน (Host cell) วิธีการทดสอบ การคำนวณผล และรายงานผลการทดสอบ” และเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

Leave a reply