เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยากรจากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยคุณทิพวรรณ พานิชการ  ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ บรรยายในหัวข้อ “กฎระเบียบการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” คุณนายนรินทร์  สิ้นโศรก นักวิทยาศาสตร์ 1 บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานและวิธีการทดสอบการติดไฟสำหรับสิ่งทอป้องกันและเคหะสิ่งทอ และสำหรับสิ่งทอยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์” และคุณชัยสกุล  อุลุาฎะ  บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการผลิตผ้ากันลามไฟ และแนวทางการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการขอการรับรองวัสดุกันไฟในรถยนต์ตามประกาศกรมขนส่งทางบก” โดยสถาบันฯ ได้การสาธิตวิธีการทดสอบการติดไฟ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

Leave a reply