วันที่ 11 มี.ค.63 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การอบรม “ความรู้พื้นฐานสิ่งทอและการทดสอบ” แก่ บริษัท Starlight Uniform Co.,Ltd. โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานสิ่งทอ (เส้นใย เส้นด้าย ผ้าทอ ผ้าถัก) คุณสมบัติของเส้นใยและการทดสอบ สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (โครงสร้างผ้า ความแข็งแรง การขึ้นขน  ความต้านต่อการขัดถู) และสิ่งทอสมบัติพิเศษและการทดสอบ (Absorption, Wicking, Qmax, MMT, Anti-bacteria)

Leave a reply