วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชาย อุดร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การย้อมและพิมพ์วัสดุสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ, การตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติให้วัสดุสิ่งทอ:การตกแต่งให้ผ้ามีความนุ่มลื่นและคงรูป, มีสมบัติสะท้อนน้ำและน้ำมันและมีสมบัติหน่วงไฟ” และคุณชาลินี  สุปัญญา นักวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษ : การสะท้อนน้ำ / สะท้อนน้ำมัน, การป้องกันรังสียูวี (Ultra Violet Protection Factor), การสัมผัสเย็น (Qmax), การดูดซึมน้ำ (Water absorbency), การดูดน้ำ (Vertical wicking)”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป สถาบันฯดำเนินงานภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a reply