วันที่ 19 ส.ค. 2565  นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและคณะทำงานให้การต้อนรับผู้ประกอบการจาก บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ทางด้านความพร้อมของเครื่องมือ และงานบริกาต่างๆของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบฯ โดยเฉพาะการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้าน Medical Textiles เช่น ชุดป้องกันทางการแพทย์ และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

Leave a reply