วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและคณะทำงานให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวม 40 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานด้านการทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดธุรกิจต่อไป

Leave a reply