วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ และทีมงาน เดินทางเข้าประชุมหารือความร่วมมือกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมโดย คุณอภิชาต พานิชการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเคมี และคุณรื่นฤดี ประชาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกันทางด้านเคมีวิเคราะห์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทดสอบ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี, ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ.

Leave a reply