วันที่ 22 ก.พ. 2564 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ คุณวิกรม กตกุลไพศาล และคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์ฯ ทางด้านความพร้อมของเครื่องมือและความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยเฉพาะการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้าน Medical Textiles และ PPE

Leave a reply