วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ และคณะทำงานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำโดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ และผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ คุณทิพวรรณ พานิชการ ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ฯ ทางด้านความพร้อมของเครื่องมือทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ที่กำลังจะประกาศเป็นสินค้าควบคุมตาม มอก.2424-2562 และหน้ากากใช้ครั้งเดียวลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (N95 หรือสูงกว่า) ที่เป็นมาตรฐานทั่วไป ตาม มอก.2480-2562 รวมถึงเครื่องการทดสอบเสื้อกาวน์และชุดคลุมปฏบัติการทางการแพทย์ โดยสินค้าที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

Leave a reply