วันที่ 27 ธ.ค. 2564 นางสาวกันยานุช สินสุวรรณกุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 6 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบให้นิสิตได้เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานด้านการทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ

Leave a reply