เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 นางสาวกันยานุช สินสุวรรณกุล ผู้จัดการหน่วยบริการลูกค้า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้อนรับนางสาวอารดา สมันเลาะ และคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เซ็นติฟอร์ส เทสต์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์ฯ ทางด้านความพร้อมของเครื่องมือและความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยเฉพาะการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทาง Automotive

Leave a reply