วันศุกร์ที่ 14 กุมพาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้า CoolMode” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

Leave a reply