วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 (เวลา 9.00 – 11.00 น.) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้การตอนรับคุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) เมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดัง ผู้มีความสนใจในศิลปะและความงามของผ้าไทย โดยมีโปรเจ็กต์ Pearypiewears Thaifabric ซึ่งหยิบยกความเป็นไทย เพื่อสานต่อวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของผ้าไหม ที่มีเอกลักษณ์ สนับสนุนชุมชน สร้างรายได้และอาชีพ ทางสถาบันฯ จึงได้มีโอกาสพาคุณแพร เยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อแนะนำการทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผ้า และศูนย์วิจัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแนะนำการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสิ่งทอไทย

Leave a reply