วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และทีมงานห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าพบคุณพิเชษฐ์ ทิพศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์-ที่นอน อาวุโส บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เพื่อวางแผนงานที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการขยายขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและห้องทดสอบของทางบริษัท

Leave a reply