ติดต่อเรา

สิ่งทอสมบัติพิเศษ (Functional Textile)

 • การทดสอบการติดไฟ (Flammability Tests)
 • การต้านความร้อน/ไอน้ำ (Thermal and water vapour resistance)
 • การจัดการความชื้น (Moisture management/ MMT)
 • การป้องกันรังสียูวี (UV Protection Factor/ UPF)
 • การต้านไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-static)
 • การผ่านของความร้อน (Thermal transmittance)
 • ความสามารถในการผ่านของไอน้ำ (Water vapour permeability)
 • การเก็บกักความร้อน (Warm keeping property)
 • ความต้านน้ำซึม (Water resistance)
 • ความสะท้อนน้ำ (Water repellency)
 • ความสะท้อนน้ำมัน (Oil repellency)
 • Q-max (measuring warm/cool feeling)
 • Fabric Handle (Kawabata) – Tensile, Shear, Bending, Compression, Surface property
 • Collagen Content
 • Existence Test of Aloe Vera
 • Deodorant Test
 • Geotextile Tests – Breaking load and elongation, Trapezoid tearing strength, Xenon weathering exposure, Puncture