ติดต่อเรา

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (Single-Use Hygienic Masks)

  • % BFE; Bacterial Filtration Efficiency (ASTM F 2100)
  • % PFE; Particle Filtration Efficiency (ASTM F 2299)
  • Differential Pressure (MIL-M-36954C)
  • Penetration by Synthetic Blood (ASTM F1862)
  • Flammability (16 CFR Part 1610)

หน้ากากผ้า (Reusable Face Masks & Covers)