ติดต่อเรา

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (Single-Use Hygienic Masks)

 • หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (Single-Use Hygienic Masks)Surgical Mask & N95 Mask

  มอก.2424,  ASTM F2100,  EN 14683

  • Particle Filtration Efficiency (PFE)
  • Bacterial Filtration Efficiency (BFE)
  • Viral Filtration Efficiency (VFE)
  • Resistance to Penetration by Synthetic Blood
  • Differential Pressure (Delta P)
  • Flammability Microbial Cleanliness (Bioburden)