ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการทำเครื่องนุ่งห่มเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ไปถึงการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้นหรือด้านการตกแต่ง ตัวอย่างเช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว พรม ผ้าม่าน เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงนับว่ามีความสำคัญมากทั้งในเชิงปัจจัยพื้นฐานและเชิงพาณิชย์

ในสภาวะที่มีการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอโลกที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ เริ่มหันมาสนใจผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาสิ่งทอให้มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา.. อ่านเพิ่มเติม

Leave a reply