สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณสุธาทิพย์ โทรศัพท์ 02 – 7135492 – 9 ต่อ 512 / suthatip@thaitextile.org

คุณอนุสรา โทรศัพท์ 02 – 7135492 – 9 ต่อ 109 / 081 6511446 / anusara@thaitextile.org

Leave a reply