กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนาชุด PPE (Isolation Gown) ใช้ซ้ำ ซักได้ 20 ครั้ง นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ คำนึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเป็นหลัก ทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง?พร้อมมีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตชุดให้เพียงพอ กระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ การพัฒนานวัตกรรมชุด PPE (Isolation Gown) รุ่น “เราสู้” ซึ่งเป็นความร่วมมือของคนไทย ทั้งภาครัฐและอกชนหลายองค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวม 18 รายร่วมผลิต ประกอบไปด้วย (Read more)

Leave a reply