• ที่อยู่ของเรา

  ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110

 • โทรติดต่อเรา

  02-713-5492-9 ต่อ 512-514

 • เวลาทำการ

  จันทร์-ศุกร์: 08.00 – 17.00น.

ขอคำแนะนำการทดสอบ

ติดต่อ : คุณกันยานุช สินสุวรรณกุล

02-713-5492-9 ต่อ 513
kanyanuch@thaitextile.org
ติดต่อ : คุณภัคภร ใจเพียร

02-713-5492-9 ต่อ 712
pakaporn@thaitextile.org

รับตัวอย่าง / ติดตามผลการทดสอบ

ติดต่อ : คุณวันดี มาลัยหอม

02-713-5492-9 ต่อ 514
wandee@thaitextile.org

สมัครสมาชิก / เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ติดต่อ : คุณสุธาทิพย์ เสือหาญ

02-713-5492-9 ต่อ 512
suthatip@thaitextile.org

แผนกการเงินติดต่อ

คุณนิยมมาลา คะปัญญา

02-713-5492-9 ต่อ 511
niyommala@thaitextile.org