สิ่งทอป้องกันความร้อนและเปลวไฟ

สิ่งทอป้องกันความร้อนและเปลวไฟ (Heat and Flame Protection Textiles) สิ่งทอในมิติใหม่ไม่ได้ ...
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งทอกันน้ำและระบายความชื้น

สิ่งทอกันน้ำและระบายความชื้น (Waterproof Breathable Fabrics) สิ่งทอ เสื้อผ้าที่มีสมบัติกัน ...
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งทอจัดการความชื้น

สิ่งทอจัดการความชื้น (Moisture Management Textiles) สิ่งทอสมบัติพิเศษ (Functional Textiles ...
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งทอป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต

สิ่งทอป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Protection Textiles) ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ใ ...
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งทอป้องกันไฟฟ้าสถิต

สิ่งทอป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic Textiles) ในบางครั้งเมื่ออยู่ในสภาวะอากาศที่เย็นและมีคว ...
อ่านเพิ่มเติม

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม )

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบา ...
อ่านเพิ่มเติม