ติดต่อเรา

ชุดป้องกันร่างกาย (PPE)

ASTM F2407 Standard - Surgical Gowns Intended for Use in Healthcare Facilities

  • Impact Penetration (AATCC 42)
‘https://www.youtube.com/watch?v=OQ6eF0EJrlM
  • Hydrostatic Pressure (AATCC 127)
‘https://www.youtube.com/watch?v=uZ2RsRbx0hM

Barrier Performance : AAMI PB70

Liquid Barrier Performance and Classification of Protective Apparel and Drapes in Healthcare Facilities

จำนวนตัวอย่างสำหรับการทดสอบ: 1 ชุด

หมายเหตุ: ตัวอย่างจะถูกตัดเพื่อใช้ในการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ:

  • ปกติ (Regular) 5 วันทำการ
  • ด่วน (Express) 3 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 40%
  • ด่วนพิเศษ (Double Express) 2 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 70%
  • บริการทดสอบให้ผลภายใน 1 วัน (Same Day) คิดค่าบริการเพิ่ม 100%