วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 Jim Thompson เข้าปรึกษามาตรฐานการทดสอบ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ นำทีมโดย คุณประภากร สุทธิใจลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต และคุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Leave a reply