ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “ ปั้น ปรุง ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย : Thailand Textiles Tag รองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ New normal lifestyle และ New S-curve ” วันอังคารที่ 30มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ชั้น 6 ห้อง Auditorium True Digital Park (Read more)

Leave a reply