สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัว 9 ผู้ประกอบการ 10 โครงสร้างผ้า ผ่านการทดสอบฉลากคุณภาพหน้ากากผ้า Smart Fabricเร่งสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค พร้อมขยายศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในวิถีชีวิตแบบใหม่ New normalและรองรับ Medical Hub อาเซียน (Read more..)

รู้จักเครื่องหมาย Smart Fabric หน้ากากผ้า พร้อมผู้ประกอบการ 9 รายที่ได้รับฉลากเครื่องหมาย Smart Fabric หน้ากากผ้า

Leave a reply