ติดต่อเรา

Contact Us

ฉลากผลิตภัณฑ์และหน่วยตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์

โครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย(Smart Fabric)

     สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยขึ้น เพื่อตอบสนองการบริโภคสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน ที่หันมามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต เช่น สิ่งทอสมบัติพิเศษ (Functional Textile)

โครงการฯ จัดให้มีเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย จำนวน 4 ฉลาก ดังนี้

 • ฉลากคุณภาพสิ่งทอ 
 • ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ 
 • ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลากทั้ง 4 นี้ สามารถออกให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ยกเว้นพรมอุตสาหกรรม) ที่ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

สำหรับผู้ประกอบการสิ่งทอการมีเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างจุดขายให้กับสินค้าและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด เนื่องจากผู้ซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพและเห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพพิเศษและความปลอดภัยในสินค้าประเภทเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในส่วนของผู้บริโภค เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยเป็นตัวช่วยชี้บ่งให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้สะดวกมากขึ้น

รายชื่อผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Smart Fabric

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด
บริษัท วิสต้าเคอร์เท่น จำกัด
บริษัท แฟชั่นไทล์ จำกัด
บริษัท เทล แดน จำกัด
บริษัท 88 โฮมโพรดักส์ จำกัด
บริษัท เบญชุลี จำกัด
บริษัท เค เอ็น พี ลัคกี้ สตาร์ จำกัด
บริษัท เอส เอ็ม เอส การทอ จำกัด

Attached Files :
Brochure
หลักเกณฑ์การตรวจเครื่องหมายคุณภาพ

CoolMode ผ้าลดโลกร้อน

     CoolMode เป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าที่มีคุณลักษณะพิเศษ สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี คุณสมบัติของเสื้อผ้า CoolMode ที่แตกต่างจากเสื้อผ้าสวมใส่ทั่วไป คือ เป็นผ้าที่ทำจากเส้นใยที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีโครงสร้างผ้า ที่มีการถัก ทอ ตกแต่งสำเร็จเป็นพิเศษ ทำให้ผ้ามีการซับเหงื่อและระบายความชื้นหรือความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย

“คูลโหมด…ปลอดภัยต่อสุขภาพ เย็นสบายยามสวมใส่”

ผ้าที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ CoolMode จะมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้

 1. ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ สีที่ใช้ย้อมผ้า ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
 2. เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย มีความคงทนของสีต่อการซัก ทนทานต่อแสงแดด และเหงื่อ ไม่หด ไม่ยืด  ไม่ย้วย
 3. ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี ใส่แล้วเย็นสบาย

รายชื่อผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง CoolMode

กรมหม่อนไหม
บริษัท ไอ.ดี.นิตติ้ง จำกัด
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาลายา ดีไซน์
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีแอล ยูนิฟอร์ม จำกัด
บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัด
บริษัท ไฮบริด แฟบริค จำกัด
บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด
บริษัท วิชั่นเท็กซ์ จำกัด
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
บริษัท เคนิทการทอ จำกัด
บริษัท เท็กไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
บริษัท มาซาฮีโร่ จำกัด
บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัด
บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด
บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
บริษัท โรงงานวรกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท เกียรติสวัสดิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท เอเซีย นิวไลฟ์นิตติ้ง จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ การ์เม้นท์ จำกัด
บริษัท ทีทีเอช 1951

เสื้อผ้าเบอร์ 5

     เสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 คือ เสื้อผ้าที่เรียบได้โดยที่ไม่ต้องรีดหลังการซัก และต้องเป็นผ้าที่ผ่านมาตรฐาน CoolMode ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี โดยมีขอบข่ายครอบคลุม เสื้อชนิดผ้าถัก (เสื้อยืดโปโล, เสื้อคอกลม) เสื้อชนิดผ้าทอ (เสื้อเชิ้ต, สูท, เดรส) ผ้าถัก และผ้าทอ

คุณสมบัติหลัก 4 ประการของเสื้อผ้าเบอร์ 5

 • ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ สีที่ใช้ย้อมผ้า ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
 • เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย มีความคงทนของสีต่อการซัก ทนทานต่อแสงแดดและเหงื่อไม่หดไม่ยืดไม่ย้วย
 • ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี ใส่แล้วเย็นสบาย
 • ผ่านการทดสอบความเรียบ ตามเกณฑ์เบอร์ 5  ที่สามารถซัก ตากให้แห้ง แล้วสวมใส่ได้เลยโดยไม่ต้องรีด

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

S-MARK อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล-ผลิตภัณฑ์

     ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรให้ความตระหนัก ซึ่งในแต่ละปีเกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตอันเกิดจากอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่มีมาตรฐาน คุณภาพต่ำ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม และผู้ผลิตเองไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ถึงคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ การมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
     ดังนั้น สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการตรวจรับรองผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อใช้รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยที่วางจำหน่ายในประเทศ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบมาตรฐานที่เป็นสากล

เครื่องหมายรับรองอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ดังนี้

 • ชุดผจญเพลิง (Protective Clothing for Firefighters
 • ชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ (Heat and Flame Resistance Workwear) 
 • ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Electrostatic Clothing)
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ, หน้ากาก, Hood ฯลฯ

http://www.shawpat.or.th

หน่วยตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) ได้มีนโยบายการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยในการดำเนินงานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ของสำนักงานฯ โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำเนินงานด้านการตรวจประเมินกระบวนการผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจติดตามผล

ผลิตภัณฑ์ที่สถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่

เลขที่มอก./ TIS

ผลิตภัณฑ/Product

22 ผ้าขนหนู (Terry Towels)
40 ผ้าใบ (Cotton Canvas)
46 ผ้าปอปปลิน (Poplins)
65 ผ้าฝ้ายชีตติง (Cotton Sheeting)
66 ผ้าลายสอง (Drills and Twills)
111 ผ้าถักวงกลม (Circular Knitting Fabrics)
120 ผ้าห่มนอน (Blankets)
132 รองเท้าผ้าใบ (Canvas Shoes)
135 ด้ายเย็บฝ้าย (Cotton Sewing Thread)
137 พรมปกปุย (Tuffed Carpets)
179 ผ้าไหมไทย (Silk Fabric)
247 ด้ายเย็บโพลีเอสเตอร์ (Polyester Sewing Thread)
438 ถุงเท้าฝ้าย (Cotton Socks)
439 ถุงเท้าไนลอน (Nylon Socks)
494 ผ้าสำลีแบบทอ (Woven Flannelette)
529 ผ้าร่ม (Umbrella Fabrics)
534 ผ้าสำลีแบบถัก (Knitted Flannelettes)
570 แถบยางยืด (Elastic Webbing)
721 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ (Safety-Belts for Automobiles)
729 กระสอบพลาสติก (Sack Manufactured from Woven Plastic Tape Yarn)
769 ผ้ามุ้ง (Mosquito Nets)
946 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย (Cotton Embroidery and Crocheting Threads)
962 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน (Bed Sheets and Pillow Cases)
968 ไหมพรมอะคริลิก (Acrylic Knitting Yarn)
1091 เสื้อกันฝน (Rain Coats)
1118 ผ้าม่าน (Curtain Fabrics)
1238 ผ้าใบเคลือบพีวีซี (PVC Coated Polyester Canvas)
1248 ผ้าบุเครื่องเรือน (Upholstery Fabrics)
1274 ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (Tablecloth and Napery)
2137 เครื่องแบบนักเรียน (School Uniforms)
2138 ผ้าเครื่องแบบนักเรียน (School Uniforms : Fabrics)
2231 ผ้า ความปลอดภัยจากสีสารเคมีที่เป็นอันตราย(Fabrics : Safety from Harmful Dyestuffs and Chemical Substances)
2261 เสื้อชั้นในชาย (Knitted Underclothes for Men)
2262 กางเกงชั้นในชาย (Knitted Underpants for Men)
2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ความปลอดภัยจากสีสารเคมีที่เป็นอันตราย(Garments : Safety from Harmful Dyestuffs and Chemical Substances)