ติดต่อเรา

แผนการจัดอบรมประจำปี

     เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงของดกิจกรรมและการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 โดยกำหนดการอบรมต่าง ๆ จะเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ