8 ก.พ.65 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถา พิเศษ “นโยบายภาครัฐด้านมาตรฐานเพื่อน SME” ในงานสัมมนา การขับเคลื่อนและฟื้นฟูธุรกิจสิ่งทอ ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ “สร้างโอกาสทางการค้า ปรับธุรกิจให้อยู่รอด หลังโควิด 19” พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยมี นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมให้การต้อนรับ และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ  ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สำหรับภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ กฎระเบียบการค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสินค้าเครื่องนุ่งห่มของประเทศคู่ค้า โดยคุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และเสวนา “อนาคตอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ทำอย่างไร ให้สินค้ามีมาตรฐาน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ต่าง ๆ  ประกอบไปด้วย คุณสมพร โรจน์ดำรงการ ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน สมอ. คุณจำนงค์ นวสมิตวงศ์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย คุณพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดยร่วมพูดคุยและให้ความรู้และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยต้องเร่งปรับตัว ฟื้นฟูธุรกิจด้วยมาตรฐาน พร้อมรายละเอียดเรื่อง BDS ซึ่งเป็นตัวช่วยจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมาอุดหนุนค่าใช้จ่ายการทดสอบต่าง ๆ  โดยงานนี้ ได้เผยแพร่ผ่านระบบการไลฟ์บนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค Thailand Textile Institute รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านระบบซูม อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อนักเรียน ได้รับ มอก. ผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องนุ่งห่มที่ได้ตราสัญลักษณ์ Thailand Textiles Tag : ผลิตภัณฑ์ เส้นด้าย ผ้า หน้ากากผ้า ชุดทางการแพทย์ ชุดลำลอง ปลอกหมอน กระเป๋า ถุงเท้า , Smart Fabric : หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์ยับยั้งแบคทีเรีย, CoolMode เสื้อเบอร์ 5 : เสื้อประหยัดพลังงาน  และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้งบประมาณกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเร่งสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

หากท่านใดสนใจทดสอบผลิตภัณฑ์และต้องการขอรับองค์ความรู้และงบประมาณสนับสนุนการทดสอบสามารถสอบถามได้ที่ หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 512-4

รับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/ThailandTextileInstitute/videos/1286813435131059/?notif_id=1644302478557845&notif_t=page_share&ref=notif

Leave a reply